Dotacja na kapitał obrotowy dla Promet Cargo w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Firma Promet Cargo otrzymała dotację na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie zawarto z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a kwota udzielonego dofinansowania oraz wartość całego projektu wynosi 191 255,34 zł. Dofinansowany...

Scroll Up