Dotacja na kapitał obrotowy dla Promet Cargo w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Firma Promet Cargo otrzymała dotację na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowę na dofinansowanie zawarto z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a kwota udzielonego dofinansowania oraz wartość całego projektu wynosi 191 255,34 zł.

Dofinansowany projekt nosi nazwę „Dotacja na kapitał obrotowy dla Promet Cargo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i dotyczy wsparcia firmy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej jej działalności w związku z trudnościami finansowymi które wystąpiły u wskutek epidemii COVID-19.

Celem udzielonego wsparcia jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa oraz wsparcie w trudnej sytuacji finansowej związanej z pandemią.

Scroll Up